Sådan arbejder du med polyester og glasfiber

 

Sådan arbejder du med polyester og glasfiber

Hvis du ikke er helt fortrolig med arbejdet omkring støbning og lapning med glasfiber og polyester, så skal du fortsætte din læsning. Det er ofte i forbindelse med maritime projekter og reparationer at man anvender glasfiber. Glasfiber har en stort styrke og smidighed set i forhold til sin vægt og er derfor super populært til bådebygning.

Arbejdet med glasfiber

Det er først vigtigt at få et overblik hvis det er en skade der skal udbedres. I nogle tilfælde er det nemlig slet ikke nødvendigt at finde glasfiber frem, da skaden kan ordnes med spartelmasse.

Ved større skader er det nødvendigt at finde glasfiber og polyester frem. I tilfælde af at det er et hul eller en revne skal der slibes ned omkring skadestedet og alt løst materiale skal fjernes. Det er for at det nye materiale bedre kan hæfte på overfladen. Derudover kan det være en fordel at overfladen ikke er alt for glat da, glasfibermåtterne dermed bedre kan hæfte og få fat.

Når der er slebet ned og til, skal oplægningen begyndes. Der pensles først med polyester og dernæst lægges en glasfibermåtte. Det er vigtigt at få luften under måtten ud, da luften svækker konstruktionen. Der kan bruges en glasfiberrulle til at skubbe luften ud inden der lægges endnu en glasfibermåtte ud som igen gennemvædes med polyester. Det bedste resultat fås ved at rive måtterne fra hinanden frem for at klippe dem. På den måde minimeres den kant der kommer i kanten af måtten. Det er med til at mindre modstanden når eksempelvis båden, glider gennem vandet. Denne procedure fortsættes, en række gange indtil den ønskede tykkelse opnås. Når den ønskede tykkelse på reparationen er nået og polyesteren er hærdet op bør området der er blevet repareret slibes og gøres glat. Dette kan blot foregå med sandpapir eller med en rystepudser. Først med en grovere type sandpapir og dernæst med et finere korn Derefter kan det med fordel grundes inden det bliver malet med speciel bundmaling. Det er i sagens natur ikke al maling, der kan bruges når det skal være på en båd der ligger i vandet.